Współczesność oferuje nam każdego dnia coraz to nowsze rozwiązania w praktycznie każdej dziedzinie życia. Jak się okazuje, obecnie można wiele rzeczy wykonać praktycznie bez wysiłku i przy naprawdę minimalnym nakładzie sił czy innych czynników.

Nie da się również ukryć, że dzięki mającemu miejsce wszechobecnemu postępowi wiele działań podejmowanych i realizowanych jest o wiele szybciej. Dzięki temu, że można więcej rzeczy zrobić w krótszym czasie, możliwym jest stałe powiększanie naszego potencjału a co za tym idzie, dalsze rozwijanie się. Dotyczy to wielu dziedzin, wśród nich jest również budownictwo, które obecnie jest procesem który nie tylko rwa krócej niż dawniej. Budynki są mocniejsze i trwalsze. Stawiane są również w nieco inny niż miało to miejsce kilka lat temu sposób, zrewolucjonizowano wręcz techniki wyrabiania poszczególnych części co sprawia, że nie pojawiają się problemy związane z brakiem budulca czy poszczególnych elementów potrzebnych to przy tworzeniu szkieletu, to przy wykańczaniu danego budynku. Budownictwo jednak rozwija się nie tylko na lądzie. I chociaż możemy cieszyć się z wyjątkowo rozbudowanego systemu budownictwa, dostrzegamy również, że ludzkie chęci sięgają znacznie dalej. Dlatego wciąż możemy obserwować posuwający się rozwój takich dziedzin jak budownictwo wodne.

Budownictwo wodne jest obecnie jedną z bardziej rozwojowych dziedzin gospodarki. Trudno jest w jednym zdaniu streścić jej zakres, obejmuje ona bowiem bardzo wiele technologii, urządzeń i budowli. Wśród budowli wodnych znajdują się nie tylko zwykłe obiekty przemysłowe czy komunalne. To również wszelkiego rodzaju obiekty hydrotechniczne, tunele, autostrady oraz zwykłe drogi a także mosty oraz tunele.

Budownictwo wodne obejmuje również takie obiekty jak kanały, jazy, śluzy oraz wały i inne konstrukcje przeciwpowodziowe. Ze względu na fakt projektowania a także realizowania konkretnych obiektów na terenach środowiska naturalnego, konieczna jest w przypadku budownictwa wodnego pomoc specjalistów z innych dziedzin, którzy specjalizują się w takich kwestiach jak klasyczna architektura lądowa oraz architektura krajobrazu.

Do głównych zadań budownictwa wodnego należy odpowiednie zagospodarowanie zbiorników wodnych, pilnowanie odpowiedniego poziomu wody, niekiedy również spowalnianie odpływu w przypadku zlewni, zwiększanie możliwości retencyjnych danego zbiornika. Oprócz tego specjaliści z dziedziny wodnego budownictwa regulują stan rzek oraz pomniejszych potoków a także dbają o ich renaturyzację, co polega na stwarzaniu im możliwie takich warunków, jakie miały miejsce przed powstaniem w ich pobliżu większych zabudowań. Oczywistym wydaje się zatem, że do obowiązków budowniczych wodnych należy budowanie wszelkiego rodzaju przejść i mostów a także dbanie o zachowanie konstrukcji w jak najlepszym stanie w co wchodzą również roboty konserwujące.

Kolejnym zadaniem jakie stawia sobie budownictwo wodne jest ochrona przeciwpowodziowa w co wchodzą działania kreujące powstawanie tam i zapór wodnych, ich naprawy i tworzenie ewentualnych zbiorników retencyjnych. Zwłaszcza tworzenie zbiorników retencyjnych jest w dzisiejszych czasach potrzebne. Zapory wodne bowiem nie zawsze mają charakter jednoznaczny i nie tylko mają za zadanie chronić przed powodzią. Wiele zapór tworzy zbiorniki zasilające całe miasta w pitną wodę. Istnieją również inne zadania należące do zakresu działań gospodarki wodnej, są one bezpośrednio powiązane z gospodarką wodną danego kraju.