Każdy kto kiedykolwiek budował dom, wie jak ważną sprawa jest prawidłowe wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, na rynku występuje mnogość najprzeróżniejszych materiałów. Wszystkie są dobre do tego konkretnego celu, ale ważne jest też to, żeby stosować je zgodnie z przeznaczeniem. Każdy fachowiec, którego wynajmiemy do pomocy, ma swoje osobiste preferencje, ale dobrze jest mieć swoje rozeznanie w temacie materiałów, cen i wymiarów.

instalacje wodno-kanalizacyjnePoszczególne materiały na instalacje wodno-kanalizacyjne, takie jak rury, mniejsze rurki czy kształtki, najlepiej kupować u tego samego producenta. Producenci często tworzą całe systemy instalacyjne, składające się z rurek, kształtek i tak zwanych obejść. Wszystko do siebie pasuje, więc pozwala to uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości. Naszym zadaniem jest tylko dostosować wszystko do naszych potrzeb. Jeśli chodzi o materiały, to ostatnio popularna jest miedź. Posiada wiele zalet, z których najpoważniejszą jest trwałość i odporność na korozję. Najczęściej rury miedziane stosuje się do wody zimnej i ciepłej. Niestety jest dosyć drogim materiałem, dodatkowo tam, gdzie przepływa ciepła woda, trzeba owinąć izolacją, ponieważ miedź bardzo dobrze przewodzi ciepło.

Rury stalowe spotyka się coraz rzadziej. Więcej spotyka się ich w starszych instalacjach, które często bywają remontowane. Przy takich remontach należy uważać, by nie łączyć stali z miedzią z powodu większej podatności takiego złącza na korozję. Rury z polichlorku winylu są najdłużej stosowane w budownictwie. Posiadają one różne odmiany, jeśli chodzi o skład chemiczny. Innego rodzaju skład ma rura do zimnej wody, a inny do ciepłej. Generalnie polichlorek winylu kruszy się w temperaturze bliskiej zeru stopni Celsjusza, więc należy z nimi pracować podczas panowania temperatury dodatniej. Inny materiał to Polipropylen i Polietylen. I tutaj też istnieją różne odmiany i wspomagania, które wymyślone są w celu optymalnych rozwiązań, dotyczących bezproblemowego funkcjonowania całej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Innym rodzajem materiału jest Polibutylen.

instalacje wodno-kanalizacyjneRury z tego materiału pojawiły się stosunkowo niedawno, a charakteryzują się one większą od innych wytrzymałością. Są giętkie i odporne na niskie temperatury. Mogą wytrzymać temperaturę rzędu minus 20 stopni Celsjusza. Używane są do wody zimnej i gorącej. Łączy się je kształtkami zaciskającymi.
Istnieją jeszcze rury wielowarstwowe, które są kompilacją wyżej wymienionych, chociaż występują też zupełnie inne materiały, właściwie tylko dla jednego konkretnego producenta. Zawsze w takich przypadkach należy zastosować się do jego zaleceń. Instalacje wodno-kanalizacyjną można wykonać samodzielnie, o ile posiada się pewną wiedze na ten temat i przede wszystkim pasję, ale należy pamiętać o kilku najczęściej popełnianych w takim przypadku błędach. Do najczęstszych należy brak wykonania próby ciśnieniowej w części wodociągowej i złe kąty załamania rurociągów. To ostatnie może zaowocować zapowietrzeniem rur, a takich problemów najlepiej unikać.