Pieczarkarnie

0
3226
hala z płyty warstwowej cena s1

Obiekty z płyt warstwowych doskonale nadają się do różnego rodzaju działalności. Ich uniwersalność sprawia, że hale stalowe można zaadoptować na obiekty agrobudownictwa, w tym pieczarkarnie.

Budowa pieczarkarni stawia przed inwestorem większe wymagania niż standardowe obiekty z płyt warstwowych. Dzieje się tak dlatego, że hodowla pieczarek wymaga utrzymania wewnątrz budynku stałej temperatury i wilgotności. Hale stalowe w obudowie z płyt warstwowych spełnia te wymagania.

Pieczarki uprawiane są w kilku fazach, a każda z nich wymaga specjalistycznych warunków i klimatu, a także specjalistycznych urządzeń i instalacji.

Budowa pieczarkarni

Realizując projekt, jakim jest budowa pieczarkarni, musimy mieć na uwadze, że hala stalowa musi mieć odpowiednie wymiary. Obiekty te muszą mieścić w sobie kilka pomieszczeń, potrzebnych do uprawy pieczarek i ich dystrybucji tj. pakownie, chłodnie, kotłownie, magazyny, biura, osadniki szamba, pomieszczenia do uprawy i korytarze komunikacyjne. Tworzymy hale stalowe na podstawie indywidualnych projektów, więc stworzenie dość dużych obiektów nie stanowi żadnego problemu.

Wyposażenie pieczarkarni

Hale stalowe, które tworzymy wyposażone są w niezbędny sprzęt, a także urządzenia do klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń. Wszystkie elementy, które mają być przez nas zamontowane, uzgadniane są z inwestorem już na etapie tworzenia projektu. Inwestor ustala wielkość powierzchni uprawowych, a także odległości pomiędzy danymi pomieszczeniami i niezbędnymi instalacjami. Również te elementy musi obejmować projekt całej hali stalowej.

Izolacja a płyty warstwowe

Hale stalowe z obudową z płyt warstwowych spełniają wymagania związane z budową specjalistycznych obiektów. Normy związane z wymaganiami izolacyjności cieplnej w obiektach produkcyjnych ustalone są dla temperatury wewnątrz obiektu ti>160 °C i dotyczą ścian zewnętrznych, które stykają się z powietrzem na zewnątrz. Współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić 0,45 W/m2 • K – dla ścian, a dla stropów 0,30 W/m2 • K. Najczęściej do budowy obiektów takich jak pieczarkarnie wykorzystuje się płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym. W ten sposób zabezpiecza się konstrukcję hali przed negatywnymi czynnikami, a także korozją. Płyty poliuretanowe w okładzinie stalowej chronią ściany i całą konstrukcję hali i spełniają wysokie wymagania, dotyczące budowy pieczarkarni.