Budownictwo to dział gospodarki, w którym zaobserwować łatwo ciągły rozwój. Dzieli się on na wiele rodzajów, wśród których znajdziemy na przykład budownictwo wodne. Jest ono bardzo bliskie środowisku naturalnemu. To właśnie ta część gospodarki zajmuje się technicznymi problemami dotyczącymi wykorzystania wodnych zasobów, a także ochroną przed niebezpieczeństwami, jaki ten żywioł jest w stanie zgotować.
Budownictwo wodne zajmuje się zagospodarowywaniem zlewni, w sposób techniczny, tak by jej zdolność retencyjna została zwiększona. W praktyce zadaniem budownictwa wodnego jest spowalnianie odpływu, tworzenie stawów oraz małych zbiorników rolniczych. Innymi ważnymi sprawami w zakresie działań budowlanki wodnej jest utrzymanie i renaturyzacja potoków i rzek, jak również budowanie sztolni czy mostów. Ochrona przeciwpowodziowa, w której zawiera się projektowanie wałów, zbiorników wodnych i polderów oraz ich budowa, również znajduje się w zakresie działań budownictwa. wodnego. Wał przeciwpowodziowy jest jedną z najpopularniejszych ochron przed powodzią.

W Okresach najbardziej wilgotnych, na najbardziej narażonych na powódź terenach inżynierowie i technicy związani z budownictwie, wodnym mają pełne ręce pracy. Sztuczne usypisko musi prezentować kształt pryzmy, która ma trapezowy przekrój. Są one budowane wzdłuż rzek w odpowiedniej odległości od jej koryta. Wały przeciwpowodziowe różnią się od siebie konstrukcją. Wszystko zależy od tego jakie materiały znajdują się na danym terytorium, a także jakie panują warunki lokalne w miejscu, w którym niezbędna jest interwencja. Poza wałami w zakresie tej części budownictwa należy również budować śluzy wodne. Są to hydrotechniczne budowle, które stawiane są na żeglownych kanałach oraz rzekach, a także między jeziorami. Celem tego typu budowli jest umożliwienie pokonywania podczas żeglugi różnic w poziomach wody przez barki, jachty czy statki. Śluza w praktyce jest częścią kanału, która odgrodzona zostaje komorą wodną. Istnieje kilka rodzajów śluz. Najbardziej znanymi są śluzy jednokomorowe pojedyncze, podwójne oraz bliźniacze. Różnią się ilością statków i sposobem ich śluzowania.
Istotnym tworem w budownictwie wodnym bez wątpienia są kanały. Są to jak łatwo można wywnioskować sztuczne fragmenty wodnej drogi. Celem takowego cieku wodnego jest połączenie naturalnych, już istniejących zazwyczaj rzek. Przyczyną tworzenia kanałów wodnych jest chęć ułatwienia żeglugi, a co najważniejsze skrócenie czasu jej trwania. Kanały łączą różne zbiorniki wodne, najczęściej rzeczywiście są to rzeki, ale również morza czy jeziora.
Inną istotną budowlą hydrotechniczną jest jaz. Jest ona tworzona w poprzek kanału bądź rzeki, ma za zadanie piętrzyć wodę by utrzymać jej stały poziom w trosce o żeglugę na danym terenie lub zabezpieczając go przed powodzią. Istnieją także jazy wykorzystywane do celów energetycznych. Równolegle do nich nierzadko wybudowane zostają śluzy, które to dają możliwość żeglugi pod nimi oraz dają możliwość przepławek dla ryb. Istnieje kilka rodzajów jazów, między innymi ziemne, gumowe oraz ziemno – betonowe.
Łatwo zauważyć, ze budownictwo wodne jest bardzo ważnym elementem gospodarki i choć rzadko się o nim mówi warto o nim pamiętać. Bez inżynierów szkolących się właśnie w tej dziedzinie nie udałoby się ochronić przed powodzią, ani wybudować mostów czy zapór.