Termoizolacja a energooszczędność w obiektach przemysłowych

0
1009

Mówiąc o termoizolacji i oszczędnościach związanych z eksploatacją obiektów oraz energooszczędnością należy uwzględnić elementy i szczegółowe wymagania. Wymagania te odnoszą się do odzyskiwania ciepła z wentylacji, rodzaju instalacji wentylacyjnych w obiekcie, izolacji termicznej i przegród budowlanych, powierzchni okien, czy szczelności na przenikanie powietrza do obiektu.

Izolacja a przepisy

Od 2014 roku w życie weszły przepisy określające zaostrzone wymagania co do izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków.  Warunki Techniczne określają wymagania co do współczynnika przenikania ciepła. Przepisy zwiększają wymagania, związane z izolacyjnością cieplną przegród, które wpływają na straty ciepła. Są to ściany zewnętrzne, dachy czy stropodachy, gdzie temperatura wynosi ponad 16°, a także drzwi i okna zewnętrzne.

Rodzaje termoizolacji

Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie najpopularniejszymi materiałami termoizolacyjnymi są materiały organiczne, czyli na przykład styropian, oraz materiały nieorganiczne np. wełna mineralna. Popularność tych materiałów wynika z kilku czynników m.in. dobrej ceny i dobrego współczynnika izolacji cieplnej, a także wieloletniego doświadczenia w stosowaniu styropianu, czy wełny do izolacji obiektów przemysłowych. W dużych obiektach np. halach stosowana jest izolacja z rdzeniem poliuretanowym.

Termoizolacja a zmniejszenie kosztów eksploatacji

Zakup, transport oraz montaż izolacji termicznej-płyt warstwowych to koszty, które musi ponieść inwestor. Jednak zyski, które daje mu termoizolacja, związane są głównie ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania obiektu. Aby ustalić opłacalność projektu hali, wykorzystuje się wskaźnik wartości bieżącej netto – NPV. Do obliczenia, czy dana termoizolacja zda egzamin w obiekcie, brane są pod uwagę koszty wykonania termoizolacji, jednostkowy koszt użytego materiału, współczynnik przewodzenia ciepła materiału, jego opór cieplny, współczynnik przewodzenia ciepła, roczna stopa procentowa, grubość izolacji, roczny koszt ogrzewania 1m2. Inwestor, kupując materiały izolacyjne, ma wpływ jedynie na ich grubość. Wartość bieżąca netto, czyli NPV najbardziej reaguje na zmiany rocznego kosztu ogrzewania.

Oszczędność w trakcie używania i eksploatacji materiałów termoizolacyjnych odnosi się nie tylko do korzyści inwestora, ale również środowiska. W obiekcie zostaje zmniejszone zapotrzebowanie na energię cieplną i tym samym staje się bardziej przyjazny środowisku. Aspekt ekologiczny jest w budownictwie przemysłowym coraz bardziej doceniany.