Sprzęt potrzebny do lutowania:

Lutowanie wykonujemy płomieniem lampy lutowniczej lub palnika gazowego. Oba te narzędzia zasilane są gazem z butli lub z naboju i pozwalają zarówno na lutowanie miękkie, w temperaturze poniżej 450°C, jak i na lutowanie twarde (srebrem, miedzią lub aluminium) w wysokiej temperaturze powyżej 450°C.

Lampa lutownicza jest sztywnym połączeniem palnika i naboju gazowego wypełnionego butanem. Moc 1900 W przy użyciu gazu 140g/h. (rys.1a)

Palnik gazowy może być zasilany propanem lub butanem. (rys.1b)

IMG_2779

 

 

Składa się z trzech elementów:

 • Rękojeści z zaworem regulującym lub odcinającym dopływ gazu,
 • Wymiennych palników i końcówek,
 • Elastycznej rury łączącej palnik z butlą gazową

Lampa lutownicza i palnik mają takie samo zastosowanie, jednak palnik, jako urządzenie o większej mocy, lepiej nadaje się do grubszych prac, ponieważ szybciej ogrzeje spajane elementy.

Osprzęt – końcówek

Zarówno lampa lutownicza jak i palnik gazowy mogą mieć różnorodne końcówki. Oto trzy najważniejsze:

 • KońIMG_272cówka rurkowa o płomieniu zaokrąglonym – do łączenia cyną rur miedzianych itd. (rys.2)

 

 • KońcIMG_273ówka cienka o płomieniu w kształcie grotu – do lutowania twardego. (rys.3)

 

 • KoIMG_274ńcówka bardzo cienka – do lutowania twardego (rys.4)

 

 

Topniki

Użycie pasty lutowniczej pozwala uniknąć korozji spajanych części. Niektóre spoiwa twarde zawierają w sobie dodatek topników:

 • Topnik dla spoiny miedzianej,
 • Topnik dla spoiny srebrnej,
 • Topnik dla spoiny aluminiowej.

Jeśli w spoiwie nie ma dodatku topnika, musimy odpowiedni wybrać.

Wybór spoiwa

Rodzaj metalu będącego spoiwem zależy od rodzaju lutowanych elementów i sposobu ich użytkowania.

Lutowanie

 • Wybór rodzaju lutowania
 • Lutowanie miękkie
 • Palnik gazowy i lampa lutownicza są używane przede wszystkim do lutowania instalacji tzn. łączenia lutem miękkim miedzianych rur doprowadzających wodę lub CO.
 • Kiedy rury są wstawione jedna w drugą lub połączone złączką rurową, roztopiony lut wnika w połączenie między nimi, zastygając zapewnia ich szczelne złącze.

Lutowanie twarde  

Lampa lutownicza i palnik gazowy pozwalają na łączenie części metalowych pracujących pod niewielkim obciążeniem. Podstawową techniką lutowania jest podobna do lutowania miękkiego.

Lutowanie miękkie

Podstawowe zasady:

 • Lutowanie części muszą być czyste i odtłuszczone.
 • Wybieramy spoiwo w zależności od rodzaju spajanych metali i wymaganej wytrzymałości.
 • Ogrzewamy spajane elementy a nie spoiwo. Temperatura musi być taka, aby mogła pozwolić na roztopienie się spoiwa zetknięciu za spajanymi częściami.

Łączenie

Czyścimy papierami ściernymi lub drucianą szczotką powierzchnię rury wpustowej i wIMG_2781ewnętrzną rury przyjmującej lub złączki rurowej. (rys.5)

 

Dla ochronny miejsca pracy umieszczamy lutowane części na cegłach szamotowych.

PokrywaIMG_276my lutowane części pastą lutowniczą, zwaną również topikiem. (rys.6)

 

 

Wkładamy rurę w złączkę. (rys.7)

 

Ogrzewamy połączeIMG_277nie do temperatury niezbędnej do roztopienia cyny. Miedź powinna przybrać barwę wiśniową. (rys.8)IMG_278

 

Odsuwamy płomień i przykładamy drut cynowy do złącza póki miedź jest gorąca. Roztopiona cyna wnIMG_279ika między rury i złączkę. (rys.9) Niezbędna długość drutu cynowego jest równa średnicy lutowanej rury.

 

Lutując instalację już istniejącą, musimy zadbać o ochronę farby, tapicerki lub podłoża – używamy specjalnej osłony termicznej.

 

 

Lutowanie twarde

Musimy przestrzegać dwóch reguł

 • Używajmy wyłącznie spoiwa i topników odpowiednio dobranych do rodzaju łączonego metalu.
 • Ogrzewamy metal do odpowiedniej temperatury:
  • – 250°C – lutowanie cyną,
  • -630°C – lutowanie srebrem,
  • – 820°C  – lutowanie miedzią.

Regulowanie temperatury topnienia

 • Zmniejszając dopływ powietrza do palnika obniżamy temperaturę płomienia:
  • – dopływ powietrza zamknięty = temperatura najniższa (płomień delikatny),
  • – dopływ powietrza rozwarty = temperatura najwyższa (płomień mocny).

Jeśli spoiwa nie topi się po zetknięciu z lutowanym elementami, oznacza to, że nie podgrzaliśmy ich do odpowiedniej temperatury. Odsuwamy więc pręt spoiwa i kontynuujemy ogrzewanie.

 Lutowanie metali żelaznych i stopów miedzi

Używamy lutu i srebrnego i odpowiedniego topnika.

IMG_2711Postępujemy jak przy lutowaniu miękkim.

Czyścimy lutowane powierzchnie.

Wygładzamy pilnikiem. (rys.11)

Nakładamy pędzlem topnik. (rys.12)

IMG_2712

BlokuIMG_2714jemy lutowaniem elementy za pomocą zacisku.

Ogrzewamy do odpowiedniej temperatury. (rys.13)

Przykładamy pręt spoiwa, poza płomieniem, do lutowanego miejsca, lekko przyciskając. (rys.14)

 

Lutowanie miedzi

 • Stosujemy spoiwo z miedzi fosforanowej z dodatkiem topnika.
 • Używamy palnika gazowego o płomieniu odpowiednim do wielkości lutowanych elementów.

Zasady bezpieczeństwa

Lutowanie aluminium należy wykonywać bardzo ostrożnie, ponieważ temperatura topnienia spoiwa jest tylko o kilka stopni niższa od temperatury topnienia aluminium. W czasie ogrzewania nie wolno pozostawiać płomienia skierowanego w jedno miejsce. Należy przesuwać go po całej powierzchni.