więźba dachowaDekarz jest to pracownik, którego główną pracą jest pokrywanie dachów niemetalowymi pokryciami dachowymi takimi jak: dachówki ceramiczne, asfalty i masy bitumiczne, gonty, papa, płyty z tworzyw sztucznych. Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu? W pracy dekarza występuje możliwość: upadku z wysokości, porażenia prądem w zetknięciu z linią elektryczną podczas pracy na dachu, zranienia ostrymi narzędziami używanymi w pracy, poparzenia gorącymi materiałami, poparzenia słonecznych skóry. Praca dekarza wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała (na kolanach, z podparciem jedną ręką).

Ponadto, w pracy tej występuje konieczność przenoszenia ciężarów (rolek papy, dachówek i in.). Może to powodować bóle pleców, ramion, rąk i nóg. Dekarz w swojej pracy używa różnych materiałów (np. rozpuszczalniki, smoła, itp.), które zawierają substancje chemiczne mogące zagrażać zdrowiu oraz powodować m.in. choroby nowotworowe. Dekarz pracuje w zmiennych warunkach atmosferycznych, co może powodować różne problemy zdrowotne. Dekarz (niemetalowy) pokrywa dachy materiałami dekarskimi (z wyjątkiem blach) takimi jak: kompozytowe gonty, arkusze papy, gonty drewniane, masy bitumiczne, papa żwirowa, papa termozgrzewalna.

dach pokryty papąPrace dekarskie prowadzone są na wysokości, na dachach płaskich lub pochylonych. Do prac dekarskich należą: przygotowanie miejsca pracy w tym wykonanie zabezpieczeń dróg komunikacyjnych, ustawienie odpowiednich rusztowań lub pomostów, przygotowanie elementów pokrycia np. obróbka rynien, dróg spustowych itp., przygotowanie i transport materiałów i narzędzi na dach, prace związane z właściwym kryciem dachu i wykończeniem krycia dachu (np. smołowanie i żwirowanie papy, obróbki blacharskie).

Dekarz może też demontować stare dachy (częściowo lub całkowicie). Instaluje, dopasowuje i naprawia metalowe elementy dachów, takie jak klamry, rynny, montuje i demontuje okna dachowe itp. Może wykonywać prace inne niż zabezpieczenie przed wodą, lub w połączeniu z nimi (np. osłanianie przed światłem słonecznym okien). Wykonuje następujące czynności: Cementowanie, instalowanie, izolowanie, kruszenie, łączenie, montowanie i demontowanie rynien i rur spustowych, montowanie kładek dachowych, nakładanie materiałów, naprawianie, pokrywanie dachu różnymi materiałami, pokrywanie poszycia

Jeśli są Państwo zainteresowani praca dekarskimi oraz renowacją starej hali produkcyjnej, magazynowej zapraszamy do współpracy z Firmą REMO z Obornickich Wielkopolskich, wszelkie informacje zawarte na stronie www.remo.pl. Firma wykonała renowację starej hali produkcyjnej wraz z wymianą pokrycia dachowego złożonego z kilku warstw.