Wybór materiałów

Wybór okna zależy od kilku kryteriów:

 • Kąta nachylenia dachu (X),
 • Wysokość okna (Y),
 • Odległość między szczytem okna a podłoga (H),
 • Wysokość pomiędzy dolną częścią okna  a podłogą (A), która według norm nie powinna być niższa niż 110cm,

IMG_2772_

 • System otwierania (rys.2)

IMG_2772

Szyby

Okna posiadają szyby zespolone jedno lub dwukomorowe wypełnione argonem. Występują dodatkowo w wersji: hartowanej, antywłamaniowej, dźwiękochłonnej, laminowanej.

Kołnierz uszczelniający

 • Kołnierz uniwersalny – umożliwia łączenie okna z płaskimi i profilowanymi pokryciami dachowymi,
 • Kołnierz do pokryć profilowanych (dachówka, blacha falista)
 • Kołnierz do pokryć płaskich ( blacha nieprofilowana, karpiówka, gonty bitumiczne)

 

Elementy dodatkowego wyposażenia okien dachowych

 • Automatyczny nawiewnik,
 • Żaluzje i rolety o całkowitej przesłonie
 • Markizy zewnętrzne (siateczka z polichlorku winylu)
 • Zamek antywłamaniowym
 • Drążek do otwierania okna.

Przygotowanie konstrukcji nośnej

 • Określamy miejsce montażu okna na połaci dachu.

Należy pamiętać, aby dolna krawędź okna od strony wewnętrznej znajdowała się na wysokości minimum 110cm od podłogi.

Jednocześnie od strony połaci zewnętrznej okno musi być montowane ponad szeregiem całych dachówek. Nie należy skracać dachówek pod oknem.

 • Demontujemy warstwy izolacji w wyznaczonym obszarze, pozostawiając przynajmniej po

10 cm luźnej folii z każdej strony. (rys.3)

IMG_2773

 

 • Zdejmujemy dachówki i wycinamy łaty w części dachu, gdzie będziemy montować okno.

(rys. 4)

IMG_2773_

 •  W przypadku, gdy rozstaw krokwi jest mniejszy od szerokości okna, musimy rozciąć jedną krokiew i wykonać ramę nośną, tzw. Wymian.

Długość odcinka krokwi, który musimy wyciąć, obliczamy dodając do wysokości okna (Y) grubość górnej (a) i dolnej (b) belki poprzecznej przyszłej ramy nośnej, dodając do wyniku 15-20cm.

Przykład: x=Y+a+b+ ok. 15-20cm (rys.5)

IMG_2773_-

 • Obcinamy piła krokiew. (rys.6)

IMG_2773__-

 • Na czas montażu ramy należy zabezpieczyć nośność dachu, podpierając krokiew od góry i dołu.
 • Długimi gwoździami przybijamy belki poprzeczne (a i b) do krokwi. (rys.7)

IMG_2773___

 • Ostatecznie unieruchamiamy ramę, przykręcając lub przebijając metalowe kątowniki łączące krokiew z belkami. (rys.8)

IMG_2774

 • Określamy szerokość ramy nośnej, dodając do szerokości okna wymiary odstępu zalecane przez producenta.
 • Odcięty fragment krokwi może posłużyć jako belka pionowa ramy nośnej. Mocujemy go do belek poprzecznych za pomocą metalowych kątowników. (rys.9)

IMG_2774-

 • Wystające części łat i deskowania docinamy do wymiarów ramy.
 • Elementy poszycia przybijamy gwoździami do ramy nośnej.
 • Demontujemy tymczasowe podpory krokwi.

Montaż ościeżnicy

 • Dla ułatwienia pracy zdejmujemy pierwszy rząd dachówek wokół otworu okiennego. (rys.10)

IMG_27710

 • Oddzielamy skrzydło okna od ościeżnicy. Przykręcamy kątowniki montażowe do ościeżnicy. Ościeżnicę wprowadzamy na ramę.
 • Poziomujemy ościeżnicę, następnie wkładamy skrzydło dla sprawdzenia szczelin poziomych i pionowych. Jeżeli okno jest prawidłowo wypoziomowane, mocujemy kątowniki na stałe do konstrukcji dachowej. (rys.11)

IMG_27711

Izolacja przeciwwilgociowa

 • Za pomocą czterech pasów folii paroprzepuszczalnej montujemy izolację przeciwwilgociową, zaczynając od dolnego pasa i kierując się ku górze.
 • Nad oknem w odległości od 20 do 40cm montujemy rynnę odwadniającą. (rys.12)

IMG_2713

 

Kołnierz uszczelniający

 • Zakładamy kołnierz uszczelniający (c) i przykręcamy do dolnej krawędzi ościeżnicy (d). (rys.13)

IMG_2713

 • Gumowym młotkiem formujemy fartuch ołowiany do kształtu dachówek.
 • Przykręcamy pozostałe elementy kołnierza uszczelniającego – zachowując montażu od dołu do góry. (rys.14)

IMG_2714

 • Na kołnierzu montujemy kliny uszczelniające.
 • Układamy dachówki wokół okna, zostawiając odstęp na odpływ wody i śniegu. Wszystkie dachówki wokół okna należy przykręcić. (rys.15)

IMG_2715

 • Kończymy montaż okien mocując skrzydło okienne w zawiasach ościeżnicy.