Drzwi GERDA do użytku wewnętrznego najniższe. Drzwi zalecane do stosowania w systemach już istniejących zabezpieczeń.

  • Drzwi Gerda produkowane są w dwóch liniach z tłoczeniem, oraz bez tłoczeń.
  • Drzwi zostały wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów oraz sześć punktów ryglowania, co znacząco wpływa na właściwości antywłamaniowe.
  • Dobrze zabezpieczone drzwi to także solidne zamki Firmy GERDA, zamek główny wraz z wkładką spełniają najwyższą klasę zabezpieczenia przeciwwłamaniowego, dodatków każde drzwi posiadają zamek dodatkowy również odporny na włamanie.
  • Drzwi metalowe pokryte ochronną folią dekoracyjną dostępną w dość bogatej kolorystyce.
  • Drzwi spełniając także barierę dźwiękoszczelności, klasa tłumienia akustycznego została określona na poziomie 31 RW (budownictwo mieszkaniowe wymaga, żeby tłumienie było co najmniej na poziomie 27RW).

Informacje oraz obrazki zaczerpnięte ze strony gerda.pl.