Świetliki dachowe

0
2132

Oświetlenie obiektu przemysłowego musi odpowiadać nie tylko na potrzeby prowadzonej działalności, ale projekt oświetlenia musi być też zgodny z prawem budowlanym i ogólnymi warunkami technicznymi.

Artykuł 5 Ustawy Prawo Budowlane mówi, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (….). Również w kwestii oświetlenia hali przemysłowej należy działać w sposób zgodny z przepisami.

Zgodnie z przepisami, świetliki dachowe, nieprzeznaczone do oświetlania strychu, powinny być otoczone w przestrzeni strychowej ściankami wykonanymi z materiałów niepalnych, wyprowadzonymi 0,30 m ponad dach. Wyprowadzenia ponad dach nie wymaga się, gdy strop najwyższej kondygnacji i konstrukcja dachu są wykonane z materiałów niepalnych.

Projekt oświetlenia obiektu przemysłowego wykonywany jest osobno, dotyczy to również projektu świetlików dachowych. Ich największą zaletą jest to, że łatwo dzięki nim zagospodarować wnętrze hali.