biuro

Choć brak znaczących rozbieżności pomiędzy ogólnymi wytycznymi norm oświetleniowych dla sal konferencyjnych i stanowisk komputerowych, pomieszczenia tego typu są bardzo zróżnicowane. Jakie rozwiązania dopasowane do konkretnych zadań mogą przynieść korzyści firmie i zwiększyć wydajność pracowników?

Rozwiązania oświetleniowe dla nowoczesnych biur powinny dawać przyjemne, wolne od olśnień światło, umożliwiające komfortowe wykonywanie zadań wzrokowych. Wymierne wytyczne dla najczęściej spotykanych w biurach typów stanowisk pracy – sal konferencyjnych oraz miejsc obsługi klawiatury, czytania i przetwarzania danych – są identyczne. W obu przypadkach wymaga się natężenia światła na poziomie 500 luksów, wskaźnika olśnień UGR<19 oraz współczynnika oddawania barw Ra>80.

Tego typu pomieszczenia różnią się jednak znacząco w zależności od profilu i kultury organizacyjnej firmy. Zdarza się także, że współistniejące w jednym przedsiębiorstwie, jednakowe z punktu widzenia norm stanowiska będą dla optymalnej efektywności wymagać nieco innych warunków oświetleniowych. Specyficznym potrzebom pracowników mogą sprostać oprawy stworzone z myślą o pomieszczeniach określonego typu. Na jakie cechy lamp zwracać uwagę wyposażając biura?

Otwarte przestrzenie biurowe

Wielkopowierzchniowe biura bez wydzielonych pomieszczeń, powszechnie znane jako „open space”, stanowią duże wyzwanie dla menadżerów zarządzających zasobami ludzkimi oraz dla osób aranżujących tego typu wnętrza. – By zapewnić komfort funkcjonowania w całym pomieszczeniu oraz na poszczególnych stanowiskach, trzeba z jednej strony zadbać o oświetleniejednorodne oświetlenie ogólne, z drugiej – o dopełnienie norm oświetleniowych dla pracy z ekranem komputera w każdej ze stref roboczych – mówi Maciej Gronert, projektant oświetlenia TRILUX Polska. – Przydatne tu okazują się oprawy wykorzystujące technologię mikroodbłyśników (MRX). Dzięki unikalnej konstrukcji układu optycznego, nawet przy wysokim strumieniu świetlnym emitują one światło niepowodujące olśnień – dodaje. Efekt olśnienia powstaje na styku dwóch obszarów silnie zróżnicowanych pod względem natężenia światła, gdy ludzka źrenica nie nadąża z adaptacją do zmiany warunków. Rozwiązania wykorzystywane w nowoczesnych oprawach, nie tylko oświetlają obszar roboczy, ale także bezpośrednie otoczenie urządzenia, redukując w ten sposób przyczynę zjawiska.

Sale konferencyjne

Ze względu na swoją funkcję, sale konferencyjne mogą wymagać światła o zróżnicowanych parametrach. W zależności od tego, czy pomieszczenie jest w danym momencie wykorzystywane na potrzeby prezentacji, dyskusji czy burzy mózgów, maksimum produktywności możemy uzyskać dzięki innej temperaturze barwowej. W zadaniach wymagających ponadprzeciętnego skupienia przez dłuższy czas, pomocne jest chłodne światło. W bardziej swobodnych formach pracy, korzystniej na funkcjonowanie użytkowników może wpływać cieplejsze światło. Dlatego w przypadku sal konferencyjnych warto rozważyć instalację opraw aktywnych, pozwalających na kontrolę temperatury barwowej. – Oprawy aktywne zyskują coraz większą popularność wśród właścicieli i zarządców biur – mówi Maciej Gronert. – Tego typu rozwiązania oświetleniowe są wyposażone jednocześnie w diody emitujące światło o temperaturze barwowej 3000 K, jak i 6500 K. Pozwalają tym samym na dostosowanie bieli światła do preferencji użytkowników, oszczędną optymalizację oświetlenia oraz symulowanie światła dziennego, wpływającego stymulująco na aktywność pracowników – uzupełnia projektant oświetlenia TRILUX Polska.

Biura konwencjonalne

oświetlenieOświetlenie w konwencjonalnych biurach odgrywa podwójną rolę. Powinno nie tylko zapewniać komfort wykonywania zadań wzrokowych, ale również stanowić ozdobę reprezentacyjnej przestrzeni, jaką często są wydzielone gabinety. Polecanym rozwiązaniem, uzupełniającym dyskretne oświetlenie ogólne są w tym przypadku oprawy stojące, charakteryzujące się ciekawym designem i dające przyjemne światło bez olśnienia.