Zmiany w prawie budowlanym

0
1151
roboty na dachu s1

Obiekty, które nie będą potrzebowały pozwolenia na budowę, zmiany w procedurach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, czy łatwiejsze stawianie budynków w zabudowie śródmiejskiej to tylko niektóre zmiany, jakie zostały wprowadzone do ustawy Prawo budowlane. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia.

Uproszczenie procedur

roboty ogólnobudowlaneWprowadzając zmiany w ustawie Prawo Budowlane, rząd zamierza uprościć procedury, związane z pozwoleniem na budowę, a także skrócić czas wydawania pozwoleń. Jak bardzo ma skrócić się cała procedura? Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przewiduje, że cały proces budowlany skróci się o 45 dni, a w dużych miastach nawet o 74 dni. Nowelizacja zakłada, że na budowę części domów jednorodzinnych nie trzeba będzie mieć pozwolenia na budowę. Jednak do zgłoszenia budowy będzie musiało obejmować także projekt budowlany. Jeśli właściwy organ będzie miał sprzeciw do zgłoszenia budowy, może to zrobić w ciągu 30 dni. Kiedy trzeba będzie uzyskać pozwolenie na budowę? W sytuacjach, w których obszar, na którym oddziałuje dom, wykracza poza projekt zagospodarowania działku lub terenu. Przykładem może być wybudowanie domu w granicy działki.

Mniej dokumentów

Nowy projekt zakłada, że do projektu budowlanego, na etapie jego adaptacji, nie trzeba będzie dołączać oświadczeń związanych z zapewnieniem odbioru ścieków, z zapewnienie dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia budynku do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych. Nie trzeba będzie też dostarczać zarządcy drogi informacji o możliwości połączenia działki z drogą publicznąz wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych.

Inne zmiany

Ustawa Prawo Budowlane zakłada również inne zmiany. Między innymi, kiedy Urząd otrzyma zgłoszenie lub wniosek o pozwolenie na budowę, przysługuje mu 14 dni na sprawdzenie wszystkich dokumentów oraz poinformowanie, czy żadnych dokumentów nie brakuje.

Zlikwidowana została procedura, w której trzeba było zawiadomić i planowaniu rozpoczęcia robót budowlanych.

Pozwolenia na użytkowanie nie będą musiały mieć warsztaty rzemieślnicze, garaże do pięciu stanowisk, a także myjnie samochodowe czy stacje obsługi pojazdów.

Zamiast decyzji ostatecznej inwestor otrzyma decyzję podlegającą wykonaniu. Dzięki temu inwestor będzie mógł rozpocząć roboty budowlane i nie będzie musiał czekać na decyzję ostateczną, gdy jest on jedyną stroną postępowania, a decyzja jest zgodna z jego wnioskiem.