Kodeks urbanistyczno-budowlany

0
1024
szyby ognioochronne s1
Modern home with gray brick and black door

Nowe przepisy w kodeksie urbanistyczno budowlany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Jakie przepisy zostały wprowadzone i jakie będą miały znaczenie dla właścicieli domów, osób planujących budowę obiektów przemysłowych, a także dla firm budowlanych i gmin?

Nie wszystkie zmiany wprowadzone zostają od 1 stycznia. Kodeks urbanistyczno-budowlany (KUB) ma zastąpić kilka ustaw: ustawę Prawo budowlane, ‘specustawy’ oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym. Zmiany mają być wprowadzane etapami, a opierać się mają na trzech głównych założeniach.

  1. Usprawnienie procesu inwestycyjno- budowlanego
  2. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego
  3. Zagwarantowanie sprawnej i terminowej realizacji inwestycji celu publicznego

Skupimy się na omówieniu najważniejszych założeń i tego, co Polacy mogą zyskać przez wprowadzenie zmian.

Usprawnienie procesu inwestycyjno – budowlanego

tradycyjny domZmiany w kodeksie ucieszą przede wszystkim przyszłych właścicieli domów jednorodzinnych. Dlaczego? Kodeks mówi o uproszczeniu procedur dla budowy jednorodzinnych domów wolnostojących o maksymalnej powierzchni całkowitej 250 m2. Właśnie takich domów buduje się w Polsce najwięcej. Procedury odnośnie budynków mają zostać uproszczone, jeśli przykładowo będziemy na swojej działce postawić niewielką wiatę, nie będziemy musieli starać się o pozwolenie na budowę. Mniej ma być też formalności, związanych z prawem budowlanym.

Zmiany w prawie przestrzennym

W ustawie zostaje wprowadzony instrument o nazwie OZI (obszary zorganizowanego inwestowania). W tym trybie przede wszystkim będzie można realizować duże inwestycje, w tym te związane z rewitalizacją. Według procedury współpraca gmin z inwestorami ma być przejrzysta i pod kontrolą nadzorczą wojewody. Dzięki instrumentowi, jakim jest OZI połączone zostaną dwa etapy-planistyczny i wykonawczy. W ten sposób wydawać będzie można zintegrowane pozwolenia na budowę na podstawie ustaleń nowego aktu. Kodeks ma też przywracać racjonalne gospodarowanie przestrzenią, a udział społeczeństwa w aktach planowania przestrzennego ma być wzmocniony.

 

 Zagwarantowanie sprawnej i terminowej realizacji inwestycji celu publicznego

browar - realizacjaKodeks ma też zabezpieczać i gwarantować inwestorom stabilne warunki inwestowania. Wszystkie specustawy, które dotąd obowiązywały, mają zostać zastąpione właśnie kodeksem. W ten sposób stworzona została jednolita podstawa do realizacji i przygotowania inwestycji. Wydatki na rozwój i użytkowanie infrastruktury mają być racjonalizowane. Zmiany zakładają także inwestowanie na podstawie planu miejscowego. Kodeks rozszerza także wymagania dotyczące wykonywanie miejscowych planów dla inwestycji o istotnym oddziaływaniu na przestrzeń.