Prefabrykaty stosowane są nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także, a może przede wszystkim w budownictwie przemysłowym. Dawniej stosowane były
w budownictwie prefabrykaty betonowe, dzisiaj przyszłością są prefabrykaty stalowe.

Chociaż w budownictwie prefabrykacja stosowana jest niezależnie od tego, z jakiego konstrukcja stalowamateriału wykonana jest konstrukcja, największy nacisk kładziemy na prefabrykację stalową. Prefabrykaty stalowe produkowane i tworzone są do konkretnych obiektów. Jak scala się prefabrykaty? Można, podobnie jak w przypadku prefabrykatów betonowych, elementy stalowe scalać przy pomocy prętów zbrojeniowych i betonu.

Obliczenia dotyczące elementów prefabrykowanych oraz ich wymiarowanie tworzy się zgodnie z zasadami obliczeń w przypadku konstrukcji żelbetowych i sprężonych – według EC2.

Zalety konstrukcji prefabrykowanych

Duża wytrzymałość, a także odporność to największe zalety konstrukcji prefabrykowanych. Żelbetowe konstrukcje prefabrykowane najczęściej produkowane są w klasie B30 aż do klasy B60. Elementy prefabrykowane charakteryzują się dużą odpornością ogniową i odpornością na korozję. Prefabrykowane elementy są gotowe do montażu już po kilku dniach i posiadają wytrzymałość prawie 70% wytrzymałości betonu. Co więcej, zastosowanie izolacji w postaci płyt warstwowych sprawia, że wszystkie elementy razem spełniają wymagania, dotyczące stawiania przegród zewnętrznych.

Projektowanie

Tworzenie konstrukcji prefabrykowanych różni się od projektowania konstrukcji monolitycznych. Większa szczegółowość i zakres zagadnień i dokumentacji to największe różnice, jeśli chodzi o projektowanie konstrukcji prefabrykowanych. Podczas projektowania konstrukcja stalowakonstrukcji należy wziąć pod uwagę na kilka etapów m.in. etap produkcji i rozformowania, transportu i składowania, a także montażu i eksploatacji. Przed przystąpieniem do projektowania, ważne jest, aby wykonać podział konstrukcji na elementy, oraz stworzyć szczegóły połączeń poszczególnych elementów.