Nachylenie dachu hali

0
1859
nachylenie dachu hali s1

Kąt nachylenia dachu jest narzucony przez plan zagospodarowania przestrzennego, bądź możemy ustalić go sami.
Wybranie najmniejszego kąta nachylenia dachu skutkuje tańszą konstrukcją stalową, mniejszą powierzchnią dachu do pokrycia oraz mniejszą kubaturą do ogrzewania.

Pokrycie dachu hali

Typowe rozwiązania pokryć dachów jak płyta warstwowa bądź blacha trapezowa, w przeciwieństwie do dachówek pozwalają na uzyskanie jak najmniejszego kąta nachylenia dachu. Zalecany kąt na konstrukcje stalowe wynosi od 6 do 16 stopni.

Koszt wykonania konstrukcji stalowej

Koszt wykonania konstrukcji stalowe nie zależy wyłącznie od rozpiętości konstrukcyjnej, ale również od lokalizacji inwestycji. Na każdy budynek działają obciążenia takie jak śnieg, wiatr, ciężar własny itp. Każdy obiekt musi zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Polskie normy wprowadziły podział na 5 stref obciążenia śniegiem i 3 strefy wiatrem. Na etapie projektowania konstrukcji należy uwzględnić możliwe występowanie zjawisk, aby mogła ona bezpiecznie przenieść wymagane obciążenia.

Informacja ta powinna zostać umieszczona w opisie technicznym projektu konstrukcji stalowej. Podsumowując: jeśli lokalizacja inwestycji mieści się w IV strefie obciążenia śniegiem, koszt wykonania konstrukcji stalowej będzie wyższy, niż w przypadku lokalizacji w strefie niższego ryzyka.