Fundamenty pod hale

0
2984
prace ziemne s1

Fundamenty przekazują obciążenie obiektu na podłoże gruntowe. Ważne jest więc, aby  zarówno prace ziemne, jak i fundamentowe były wykonane przez specjalistów. Od tego, w jaki sposób wykonane są fundamenty, zależy wytrzymałość konstrukcji, a przede wszystkim jej bezpieczeństwo.

Fundamenty tworzone pod obiekty przemysłowe, w tym pod hale stalowe, to fundamenty płytkie i głębokie. W przypadku fundamentów płytkich obciążenie przekazywane jest bezpośrednio na grunt. Jeżeli chodzi o fundamenty głębokie, obciążenie przekazywane jest dzięki dodatkowy elementom konstrukcyjnym. Fundamenty zawsze dobierane są indywidualnie, a ich głębokość zależy od kilku elementów m.in. od tego, jak głęboko będzie posadowiony budynek. Zwykle fundamenty pod hale stalowe wykonywane są ze stóp fundamentowych. Stopy zazwyczaj mają kształt prostopadłościanu. Podstawą jest kwadrat lub prostokąt. Stopy fundamentowe połączone są ze sobą podwaliną z wbudowanymi w stopy słupkami żelbetowymi pod słupy stalowe hali.

Materiał, z którego zbudowane są stopy fundamentowe to beton lub żelbeton. Fundamenty wykonane z betonu są wyższe, niż stopy żelbetonowe. W trakcie wykonywania fundamentów popełnić można błędy takie jak niezachowanie odpowiedniego czasu pomiędzy pracami fundamentowymi, złe posadowienie fundamentów,czy brak zbrojenia fundamentów. Prace ziemne i fundamentowe muszą być więc wykonane przez doświadczonych pracowników. Prace, które wykonywane są przez naszą firmę obejmują:

  • uwzględnienie wykonania fundamentów metodą „na mokro” na budowie.
  • pod wszystkie fundamenty przewidujemy warstwę „chudego” betonu B10 o gr. 10,0 cm.
  • poziom posadowienia przyjęto na -1,10 m.
  • uwzględnienie ocieplenia podwalin oraz ścian fundamentowych od ich strony zewnętrznej wraz z izolacją przeciwwilgociową i tynkiem.
  • wymiary stóp fundamentowych: 1,50 m x 1,00 m + 0,80 m x 0,80 m
  • ilość stóp fundamentowych: 12 sztuk